İnsan Kaynakları Politikamız

Çalışma hayatı ile ilgili yürürlükteki tüm yasa ve düzenlemelere uyulmasını,

 • Şirketimizde 4857 sayılı iş kanununun ve ilgili yönetmeliklerinin gerektirdiği tüm yükümlülükleri, çalışanlarımızın hak ve menfaatlerini gözeterek uygulamaktayız.
 • İş kanununun getirdiği tüm yenilikleri yakından takip ederek şirketimizde hayata geçirmekteyiz.
 • Çalışanların ücretleri, tazminatları, izin, sosyal hak ve ödemeleri kanun çerçevesinde usulüne uygun ve ciddi olarak takip edilmektedir.

Çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru bir biçimde kullanılmasını,

 • Çalışanlarımızın görev ve sorumlulukları gereği sahip olacakları hakları çalışanlarımıza sunmaktayız.
 • Çalışanlarımızın haklarını, eğitim düzeyi, mesleki deneyim ve performanslarını dikkate alarak düzenlemekteyiz.
 • Personelimizin atamaları, yükselmeleri, emeklilikleri ve kişiyi ilgilendiren tüm işlemler bütünü, özlük işlemlerinin hassas takibiyle sürdürülmektedir.

Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşımı,

 • “Doğru işe doğru insan” anlayışı ile yetkin insan kaynağını buluyor, bunun yanında şirket içinde başarılı olan personelimizi tespit ederek uygun birimlere terfi ettiriyoruz.
 • Yapılan tüm işlerde işveren – çalışan dengesini kurma prensibiyle hareket etmekteyiz.
 • Çalışanlarımızla ilişkilerimiz adil, karşılıklı güven ve saygı prensibi çerçevesinde sürdürülmektedir.

Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlanmasını,

 • Şirketimiz çalışanların sağlığını takip ederek ve onların güvenliğini sağlayacak tedbirleri alarak kişisel güvenliği en üst seviyeye getirmeyi amaçlamıştır.
 • Düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz eğitim seminerleri ile çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği bilgilerini canlı tutuyoruz.
 • Üretimden yönetime tüm bölümlerde en iyi çalışma koşullarını ayarlayarak güvenilir bir ortam sunuyoruz.

Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli şirket içi ve şirket dışı eğitimlerin alınmasını,

 • Çalışanlarımıza çeşitli eğitim imkanları sunuyor ve uzmanlaştırma programları ile çalışanlarımızın ilgili iş alanlarında yetkinliğini arttırmayı hedefliyoruz.
 • Genç yetenekleri aramıza katarak öğrenen organizasyon bilinciyle hem çalışıyoruz hem de öğreniyoruz.
 • Aramıza yeni katılan arkadaşlarımızın oryantasyon süreçlerinde yardımcı olup şirketimize olan uyum sürecinin hızlanmasını sağlıyoruz.
 • Çalışanlarımızın fikirlerine önem veriyor, onları dinliyor ve kariyer yolunda gerekli tüm katkıları sağlıyoruz.